Odoon CRM on helppokäyttöinen ja mieluinen työkalu myyjille. Samalla se on tehokas apuväline johdolle seurata myyjien ja myyntitiiminen työtä ja varmistua, että liidit ja mahdollisuudet kirjataan ylös keskitettyyn tietokantaan ja niitä myös viedään eteenpäin, jotta potentiaaliset mahdollisuudet eivät jää käyttämättä.

Mikäli asiakas on tyytyväinen nykyiseen ERP-ratkaisuunsa, josta puuttuu hyvä CRM-toiminnallisuus, Odoon asiakkuudenhallintaprosessi on otettavissa käyttöön helposti, nopeasti ja edullisesti myös ilman muita prosessialueita. 

Asiakkuudenhallintaprosessin ensimmäinen vaihe, liidi/mahdollisuus, voi syntyä esimerkiksi messuilla käydyn keskustelun jälkeen syöttämällä järjestelmään saadusta käyntikortista yhteystiedot ja kuvausta siitä, mistä henkilö/yritys voisi olla kiinnostunut. Myös oman yrityksen työntekijöiltä tulleet aloitteet olisi hyödyllistä kerätä liideiksi/mahdollisuuksiksi järjestelmään.

Liidit/mahdollisuudet voi, mutta niitä ei ole pakko liittää asiakasrekisterissä oleviin asiakkaisiin. Liideissähän on usein kysymyksessä nimenomaan potentiaalinen uusi asiakkuus. Luonteva vaihe lisätä uudet asiakkaat Odooseen on se, kun liidi/mahdollisuus saavuttaa tietyn tilan, johon se esimerkiksi siirretään asiakkaan olevan selvästi kiinnostunut ehdotetusta yhteistyöstä/kaupasta. Asiakkuushallintaprosessin tilat ovat Odoossa helposti konfiguroitavissa (ks. yllä olevan kuvan Kanban-näkymän sarakkeet).

Voitetuista mahdollisuuksista on Odoossa helppo muodostaa suoraan tarjouksia (ks. Myyntiprosessi).